Sunday, 13 October 2013

dark fringe... franja fosca...

Using my camera to explore our Cane (Arundo donax) installation - part of our Ports i Mans launch exhibition at the 2013 La Fira de les Fibres Vegetals, Mas de Barberans. 

Fent servir la meva camara per explorar la nostra instalació amb canya (Arundo donax) - part de la nostra exhibició de presentació de Ports i Mans a  La Fira de les Fibres Vegetals, Mas de Barberans. 
 
No comments:

Post a Comment