Monday, 14 October 2013

Garden of Vegetable Fibres, Racó de les Fibres Vegetals, Mas de Barberans


Sarga (Salix elaeagnos)
Alongside the actual building and collection of the Museu de la Pauma there is also a very useful collection of plants associated with basketmaking and associated vegetable fibre crafts, the Racó de les Fibres Vegetals located on the edge of Mas de Barberans features a variety of native willows, rushes, grasses and the mainstay of the local basketmaking tradition the European Fan Palm or Pauma (Chamaerops humilis).

A més del edifici i la col.lecció del  Museu de la Pauma tambè hi ha una col.lecció molt útil de plantes associades a la cistelleria i al teixit amb fibres naturals, el Racó de les Fibres Vegetals.  Hi trobem varietats de vímet autòcton, joncs, herbes i el pilar de la tradició de cistelleria local, el margalló (Chamaerops humilis).

Monica inspecting the new shoots of Pauma (Chamaerops humilis) traditionally used in basketry.
Fruits of European Fan Palm or Pauma (Chamaerops humilis).
Looking at the willow collection.

Saulic (Salix purpurea)


No comments:

Post a Comment