Sunday, 13 October 2013

Ports i Mans launch Exhibition, Mas de Barberans, July 2013. Exposició de presentació de Ports i Mans, Mas de Barberans, Juliol 2013

In July we launched the Ports i Mans Residency during the annual La Fira de les Fibres Vegetals in Mas de Barberans with an exhibition including a selection of photographs of our investigations so far alongside new woven pieces and an installation of suspended Cane fringes. We hope the exhibition acts as a small taster of many works to come! The photographic panels presented in the exhibition can be seen as an online exhibition in our blog page here: Online Exhibition.

El darrer mes de Juliol vam presentar el projecte de Residència Ports i Mans durant la 
La Fira de les Fibres Vegetals a Mas de Barberans amb una exposició d'una selecció de fotos de la nostra recerca i les primeres peces teixides.  Esperem que aquesta exposició serveixi com a petit tast de tota la feina que pensem fer! Els panels fotogràfics que es van presentar a la exposició es poden veure com a exposició virtual al nostre blog: Online Exhibition.


No comments:

Post a Comment